روز من با تو باز می شود پشت پرچین سبز کلمات شاخه هایم                  سوی تو، تکیه می دهند به خود غسل می کنم ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 32 بازدید

 میان کلمات می خزم به انزوای همیشه تو به من می نگری  همیشه بی صدا ،      وقتی که تاریکی می تراود                                     از هر روزن  پنجه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 26 بازدید

یک کویر سکوت زیر خو نبارش آسمان می گریــــــزد              آواز بـــــــــاد دایره وار ، پیچیده بر تن من              بو تـــــــــه ای                                   ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 34 بازدید
شهریور 86
2 پست
اسفند 85
4 پست